Zákrok Doplatok poistenca Priama platba
Akútne ošetrenie 20 € 20 €
Aplikácia pasty na zastavenie krvácania 8 € 8 €
Aplikácia SDF 15 € 15 €
Biodentin 45 € 45 €
Bite wing záhryzové snímky 15 € 20 €
Čap zo sklenných vlákien 65 € 65 €
Celková anestézia á 30min 120 €
Celková snímateľná náhrada 400 €
Chirurgická extrakcia jednoduchá 120 € 200 €
Chirurgická extrakcia komplikovaná 180 € 260 €
Chirurgická extrakcia so separáciou koreňov 90 € 120 €
Chirurgická revízia rany 25 € 30 €
Čiastočne snímateľná skeleta 550 € 550 €
CT 50 € 50 €
CURAPROX PERIOPLUS 8 € 8 €
Dentálna hygiena 1 sextant - čistenie, pieskovanie, inštruktáž, poučenie 40 € 50 €
Dentálna hygiena do 12 rokov 50 € 70 €
Dentálna hygiena-čistenie, pieskovanie, inštruktáž, poučenie 65 € 85 €
Dentálna hygiena-čistenie, pieskovanie, inštruktáž, poučenie - doplatok poistenca (Pri pravidelnej návšteve každých 6 mesiacov) 65 € 85 €
Dentálna hygiena-čistenie, pieskovanie, inštruktáž, poučenie - doplatok poistenca (Pri nedodržaní pravidelných návštev a porušení liečebného plánu) 75 € 95 €
Deti dentálna hygiena do 12 rokov 50 € 70 €
Deti dentálna hygiena od 12 rokov 60 € 80 €
Detská nerezová korunka 50 € 50 €
Dlhší administratívny výkon 5 € 5 €
Dočasné ošetrenie,provizórna výplň 25 € 30 €
Domáce bielenie Pure Whitening 240 € 240 €
Dostavba zuba pred endodontickým ošetrením 60 € 60 €
Egalizacia alveolarneho hrebena 100 € 100 €
ELAB 700 € 750 €
Extirpácia pulpy v koreňovom kanáliku 35 € 40 €
Extirpácia pulpy v obliterovanom koreňovom kanáliku 45 € 50 €
Extrakcia mliečneho zuba 30 € 35 €
Flexi protéza 550 €
Fotokompozitná výplň-jednoplôšková 70 € 80 €
Fotokompozitná výplň-dvojplôšková 80 € 95 €
Fotokompozitná výplň-trojplôšková 90 € 120 €
Frenulektómia 100 €
Gingivektómia VFP 30 € 30 €
Imediátna náhrada celková 300 €
Imediátna náhrada čiastočná 200 €
Injekčná anestéza-infiltračná,zvodová 12 € 15 €
Inštruktáž čistenia zubov 15 min 25 €
Intraorálna incízia abscesu 30 € 40 €
Intraorálny snímok-RVG 12 € 15 €
Keramická korunka 360 €
Keramická korunka HIGH ESTHETIC 460 € 500 €
Keramická korunka 400 €
Koferdam(izolačná blana) 15 €
Kombinované bielenie Pure Whitening 360 €
Komplexné parodontologické vyšetrenie 25 € 35 €
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25 € 35 €
Komplexné vstupné vyšetrenie,založenie karty, konzultácia 25 € 25 €
Kontrola a ošetrenie po extrakcii 7 € 10 €
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 10 € 15 €
Konzultácia 20 €
Koreňová výplň - jednokoreňový zub 160 € 190 €
Koreňová výplň - každý ďalší koreňový kanálik 70 € 120 €
Koreňová výplň - dvojkoreňový zub 210 € 280 €
Koreňová výplň - trojkoreňový zub 250 € 320 €
Kovokeramická korunka, medzičlen 300 € 330 €
Lokálna anestézia 20 €
Medzerník 55 € 55 €
MTA 45 € 45 €
MTA pulpotómia 45 € 45 €
Myochew 60 €
Náhradné nadstavce k medzizubným kefkám 8 €
Neohlásená neúčasť na ošetrení, minimálne 24h vopred 55 € 55 €
Odstránenie malého tumorózneho útvaru(lok.anestézia, sutura) 100 €
Odstránenie starej koreňovej výplne-kanálik 50 € 50 €
Odtlačky 40 € 40 €
Opätovné nacementovanie korunky 25 € 30 €
Optragate 10 €
Ošetrenie citlivých plôšok zuba 17 € 17 €
Ošetrenie mimo ordinačných hodín(každá začatá hodina 55 € 55 €
Ošetrenie rajským plynom ENTONOX á 2min 40 € 40 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania 25 € 50 €
Otvorená kyretáž 1 zub 100 € 150 €
Overlay 350 € 400 €
Paliatívne endodontické ošetrenie 30 € 45 €
Panoramatický snímok 25 € 35 €
Pečatenie fisúr zuba 25 € 25 €
Pedostomatologické ošetrenie á 30min 45 € 45 €
Periopolish 1 zub 15 € 15 €
Pieskovanie Airflow 60 € 60 €
Podložka 15 € 15 €
Postextrakčné ošetrenie jednokoreňového zuba 55 € 65 €
Postextrakčné ošetrenie viackoreňového zuba 65 € 75 €
Povrchová anestéza - slizničná 5 € 5 €
Premedikácia 50 €
Preparácia zuba na pahýľ (jeden zub) 55 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 25 €
Preventívna prehliadka 25 €
Priama fotokompozitná onlay 150 € 180 €
Provizórna korunka z laboratória - PMMA 60 €
Provizórna razidlová korunka 40 € 40 €
Pulpektómia mliečneho zuba 50 € 65 €
Rekonštrukcia korunkovej časti zuba 95 € 115 €
Resekcia koreňového hrota 200 € 280 €
Resekcia koreňového hrota s retrogr.plnením 250 € 330 €
Skloionomerná výplň - jednoplôšková 35 € 40 €
Skloionomerná výplň - dvojplôšková 45 € 50 €
Skloionomerná výplň-trojplôšková 55 € 60 €
Skúška vitality zuba 5 € 5 €
Stiahnutie korunky 20 € 27 €
Strihanie uzdičky 30 €
Sutura extrakčnej rany 20 € 30 €
Vestibuloplastika 150 €
Vnútorné bielenie zuba 55 € 55 €
Vybratie stehov 5 € 5 €
Vyhotovenie adhezívne fixovanej dlahy (1 zub) 30 €
Výplach koreňového kanálika 20 € 20 €
Wax up, Mock up á 1 zub 55 € 55 €
Zastavenie krvácania 10 €
Zásuvný spoj 1 člen 150 €
Zatvorená kyretáž parodontálnych vačkov á 1 zub 20 € 20 €
Zavedenie retrakčného vlákn 7 € 7 €
Zhotovenie čiastočnej snímateľnej náhrady 420 €
Zhotovenie náhryzovej dlahy 120 €
Zirkónová korunka distal. 400 € 450 €
Zirkónová korunka front 450 € 500 €
Zubná kefka 5 € 5 €