Cenník stomatologických výkonov

Poisťovňa prispieva na stomatologický úkon každému pacientovi, ktorý absolvoval preventívnu prehliadku (*PP) v predchádzajúcom kalendárnom roku. Nestihli ste v minulom roku absolvovať PP? Nevadí. Náš cenník má pre vás pripravené aj ceny bez príspevku poisťovne.

CENNÍK – KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA A PEDOSTOMATOLÓGIA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Preventívna prehliadka – dospelí 20
Preventívna prehliadka – deti 20
Komplexné vstupné vyšetrenie, založenie karty, konzultácia 25 25
Fotokompozitná výplň – jednoplôšková 40 50
Fotokompozitná výplň – dvojplôšková 50 60
Fotokompozitná výplň – trojplôšková 60 70
Skloionomerná výplň – jednoplôšková 30 35
Skloionomerná výplň – dvojplôšková 40 45
Skloionomerná výplň – trojplôšková 50 55
Rekonštrukcia korunkovej časti zuba 65 80
Podložka 10 10
Biodentin 40 40
MTA – endodontický materiál 40 40
Dočasné ošetrenie, provizórna výplň 25 30
Ošetrenie citlivých plôšok zuba 15 15
Povrchová anestéza – slizničná 5 5
Injekčná anestéza – infiltračná, zvodová 15 15
Ošetrenie rajským plynom ENTONOX á 2 min. 30 30
Premedikácia (Midazolam Chiesi) 40 40
Koferdam (izolačná blana) 15 15
Intraorálny snímok – RVG 10 15
Záhryzový snímok 15 20
Skúška vitality zuba 5 5
Zavedenie retrakčného vlákna 7 7
Aplikácia pasty na zastavenie krvácania 7 7
Pečatenie fisúr zuba 20 20
Ošetrenie mimo ordinačných hodín (každá začatá hodina) 50 50
Neohlásená neúčasť na ošetrení (odhlásiť sa preto treba minimálne 24h vopred) 30 30
Dlhší administratívny výkon 5 5
Pedostomatologické ošetrenie á 30 min. 40 40
Akútne ošetrenie 15

CENNÍK – OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV (ENDODONCIA)

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Trepanácia dreňovej dutiny zuba 20 30
Mechanické opracovanie koreňového kanálika 20 30
Mechanické opracovanie obliterovaného koreňového kanálika 30 40
Výplach koreňového kanálika 10 10
Koreňová výplň – jednokoreňový zub 30 40
Koreňová výplň – dvojkoreňový zub 50 65
Koreňová výplň – trojkoreňový zub 70 90
Koreňová výplň – každý ďalší koreňový kanálik 25 30
Koreňová výplň Thermafil/ Vertikálna kondenzácia – jednokoreňový zub 50 60
Koreňová výplň Thermafil/ Vertikálna kondenzácia – dvojkoreňový zub 70 85
Koreňová výplň Thermafil/ Vertikálna kondenzácia – trojkoreňový zub 90 110
Koreňová výplň Thermafil/Vertikálna kondenzácia – každý ďalší kanálik 35 40
Paliatívne endodontické ošetrenie 20 30
Čap zo sklenných vlákien 50 50
Odstránenie starej koreňovej výplne – kanálik 40 40
MTA pulpotómia 40 40
Odstránenie infikovanej drene mliečneho zuba 40 40
Vnútorné bielenie zuba 50 50

CENNÍK – CHIRURGIA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba 20 25
Extrakcia mliečneho zuba 25 30
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba 35 40
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 45 50
Komplikovaná, neplánovaná chirurgická extrakcia 65 75
Kontrola a ošetrenie po extrakcii 7 10
Chirurgická revízia rany 20 30
Sutura extrakčnej rany 20 25
Vybratie stehov 5 5
Odstránenie ďasna 10 10
Intraorálna incízia abscesu 30 40
Strihanie uzdičky 20 20

CENNÍK – Bielenie zubov

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Bielenie zubov Pure Whitening 290 290

CENNÍK – DENTÁLNA HYGIENA A PARODONTOLÓGIA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Dentálna hygiena – čistenie, poučenie, inštruktáž 55 75
Dentálna hygiena do 12 rokov 45 65
Komplexné parodontologické vyšetrenie 25 35
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 10 15
Zatvorená kyretáž parodontálnych vačkov á 1 zub 5 5
Pieskovanie Airflow 50 50
Zubná kefka 4 4

CENNÍK – PROTETIKA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25 35
Odtlačky 30 30
Kovokeramická korunka, medzičlen od 230 od 250
Zirkónová korunka od 300 od 320
Stiahnutie korunky 20 25
Opätovné nacementovanie korunky 20 25
Snímateľná celková náhrada od 190 od 300
Snímateľná čiastočná náhrada od 250 od 350
Inlay, onlay (protetická náhrada časti zuba) od 150 od 160
Provizórna živicová korunka 30 30
Wax up, Mock up á 1 zub 50 50
Medzerník 50 50
Detská nerezová korunka 40 40

Objednajte sa k nám ešte dnes. Radi vám pomôžeme.

Cenník je platný od 1.1.2020. Ceny sú uvedené v eurách. Všetky práva vyhradené.