Cenník stomatologických výkonov

Poisťovňa prispieva na stomatologický úkon každému pacientovi, ktorý absolvoval preventívnu prehliadku (*PP) v predchádzajúcom kalendárnom roku. Nestihli ste v minulom roku absolvovať PP? Nevadí. Náš cenník má pre vás pripravené aj ceny bez príspevku poisťovne.

CENNÍK – KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA A PEDOSTOMATOLÓGIA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Preventívna prehliadka – dospelí 20
Preventívna prehliadka – deti 20
Komplexné vstupné vyšetrenie, založenie karty, konzultácia 25 25
Fotokompozitná výplň – jednoplôšková 35 45
Fotokompozitná výplň – dvojplôšková 45 55
Fotokompozitná výplň – trojplôšková 55 65
Skloionomerná výplň – jednoplôšková 25 25
Skloionomerná výplň – dvojplôšková 35 35
Skloionomerná výplň – trojplôšková 45 45
Rekonštrukcia korunkovej časti zuba 60 75
Podložka 10 10
Biodentin 35 35
MTA – endodontický materiál 30 30
Dočasné ošetrenie, provizórna výplň 20 25
Ošetrenie citlivých plôšok zuba 15 15
Povrchová anestéza – slizničná 5 5
Injekčná anestéza – infiltračná, zvodová 15 15
Ošetrenie rajským plynom ENTONOX á 2 min. 30 30
Premedikácia (Midazolam Chiesi) 30 30
Koferdam (izolačná blana) 15 15
Intraorálny snímok – RVG 7 10
Záhryzový snímok 12 15
Skúška vitality zuba 5 5
Zavedenie retrakčného vlákna 7 7
Aplikácia pasty na zastavenie krvácania 7 7
Pečatenie fisúr zuba 15 15
Ošetrenie mimo ordinačných hodín (každá začatá hodina) 50 50
Neohlásená neúčasť na ošetrení (odhlásiť sa preto treba minimálne 24h vopred) 30 30
Dlhší administratívny výkon 5 5
Pedostomatologické ošetrenie á 30 min. 30 30
Akútne ošetrenie 15

CENNÍK – OŠETRENIE KOREŇOVÝCH KANÁLIKOV (ENDODONCIA)

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Trepanácia koreňového kanálika 15 15
Extirpácia pulpy v koreňovom kanáliku 15 20
Extirpácia pulpy v obliterovanom koreňovom kanáliku 25 30
Výplach koreňového kanálika 5 5
Koreňová výplň – jednokoreňový zub 25 35
Koreňová výplň – dvojkoreňový zub 45 60
Koreňová výplň – trojkoreňový zub 65 85
Koreňová výplň – každý ďalší koreňový kanálik 20 25
Koreňová výplň Thermafil – jednokoreňový zub 45 55
Koreňová výplň Thermafil – dvojkoreňový zub 65 80
Koreňová výplň Thermafil – trojkoreňový zub 85 105
Koreňová výplň Thermafil – každý ďalší kanálik 30 35
Paliatívne endodontické ošetrenie 15 25
Čap zo sklenných vlákien 40 40
Odstránenie starej koreňovej výplne – kanálik 30 30
MTA pulpotómia 30 30
Odstránenie infikovanej drene mliečneho zuba 40 40
Vnútorné bielenie zuba 50 50

CENNÍK – CHIRURGIA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba 15 18
Extrakcia mliečneho zuba 20 25
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba 30 35
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba 40 45
Komplikovaná, neplánovaná chirurgická extrakcia 60 70
Kontrola a ošetrenie po extrakcii 7 10
Chirurgická revízia rany 20 30
Sutura extrakčnej rany 20 25
Vybratie stehov 5 5
Odstránenie ďasna 10 10
Intraorálna incízia abscesu 30 40

CENNÍK – Bielenie zubov

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Bielenie zubov Pure Whitening (obsahuje dentálnu hygienu a kombinované ambulantné a domáce bielenie) 390 390

CENNÍK – DENTÁLNA HYGIENA A PARODONTOLÓGIA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Dentálna hygiena – čistenie, poučenie, inštruktáž 55 75
Dentálna hygiena do 12 rokov 45 65
Komplexné parodontologické vyšetrenie 25 35
Kontrolné parodontologické vyšetrenie 10 15
Zatvorená kyretáž parodontálnych vačkov á 1 zub 5 5
Pieskovanie Airflow 50 50
Zubná kefka 4 4

CENNÍK – PROTETIKA

Výkon Cena s *PP Cena bez *PP
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie 25 35
Odtlačky 30 30
Kovokeramická korunka, medzičlen 215 230
Zirkónová korunka 300 320
Stiahnutie korunky 20 25
Opätovné nacementovanie korunky 20 25
Snímateľná celková náhrada od 190 od 300
Snímateľná čiastočná náhrada od 250 od 350
Inlay, onlay (protetická náhrada časti zuba) od 150 od 160
Provizórna živicová korunka 25 25
Wax up, Mock up á 1 zub 30 30
Medzerník 50 50
Detská nerezová korunka 40 40

Objednajte sa k nám ešte dnes. Radi vám pomôžeme.

Cenník je platný od 1.4.2018. Ceny sú uvedené v eurách. Všetky práva vyhradené.