MDDr.Jozef Baláž

MDDr.Jozef Baláž - zubný lekár

  • V roku 2017 úspešne ukončil štúdium Zubného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave.

  • Verí, že najpodstatnejšia je prevencia, preto už počas školy prednášal pre dospelých aj detských pacientov. Neskôr sa spolupodielal na tvorbe prednášok projektu Dentalalarm. Tento zápal pre prevenciu ho doteraz neopustil.

  • Verí, že keď chce človek niečo dosiahnuť, tak to stojí úsilie, preto sa v jeho ambulancii svieti aj neskoro večer. Mimo ambulancie je často zahĺbený do zubných knižiek. 

  • Verí, že v kvalite ošetrenia sa nerobia kompromisy, preto si už niekoľko rokov nevie predstaviť ošetrovať inak ako pod dentálnym operačným mikroskopom. 

  • Verí, že stomatológia sa má robiť rovnako hlavou ako srdcom a jedno bez druhého nemá význam.