• V roku 2017 úspešne ukončil štúdium Zubného lekárstva na Univerzite Komenského v Bratislave.
  • Verí, že najpodstatnejšia je prevencia, preto už počas školy prednášal pre dospelých aj detských pacientov. Neskôr sa spolupodielal na tvorbe prednášok projektu Dentalalarm. Tento zápal pre prevenciu ho doteraz neopustil.
  • Verí, že keď chce človek niečo dosiahnuť, tak to stojí úsilie, preto sa v jeho ambulancii svieti aj neskoro večer. Mimo ambulancie je často zahĺbený do zubných knižiek.
  • Verí, že v kvalite ošetrenia sa nerobia kompromisy, preto si už niekoľko rokov nevie predstaviť ošetrovať inak ako pod dentálnym operačným mikroskopom.
  • Verí, že stomatológia sa má robiť rovnako hlavou ako srdcom a jedno bez druhého nemá význam.