MDDr. Matúš Radulay

Matus radulay zubar

MDDr. Matúš Radulay - zubný lekár

  • V roku 2019 úspešne ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Už počas svojho štúdia sa venoval osvetovému programu Dental alarm, ktorý je zameraný na prevenciu zubného kazu. Ako člen Slovenskému spolku študentov zubného lekárstva sa zúčastňoval na organizácii rôznych akcií a workshopov. Pôsobil v študentskej časti akademického senátu ako zástupca pre študijný odbor Zubné lekárstvo. Popri štúdiu navštevoval rôzne vzdelávacie akcie a zdokonaľoval sa v rôznych odboroch zubného lekárstva.
  • Matúš je presvedčený, že zubné lekárstvo 21. storočia je založené na neustálom vzdelávaní sa a práci s modernými technickými pomôckami. Každé ošetrenie vykonáva pod optickým zväčšením a za pomoci moderných diagnostických prístrojov.
  • Ako praktický zubný lekár sa zameriava na všetky základne odvetvia stomatológie, ako sú konzervatíva, dentoalveolárna chirurgia a endodoncia.